07/12/2021 07:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất quỹ
一揆

Tác giả: Bản Tịnh thiền sư - 本並禪師

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2008 17:21

 

Nguyên tác

一揆一揆,
石貓搖尾。
擲身捉鼠,
還化為鬼。
若要分明,
金生麗水。

Phiên âm

Nhất quỹ, nhất quỹ,
Thạch miêu dao vĩ.
Trịch thân tróc thử,
Hoàn hoá vi quỷ.
Nhược yếu phân minh,
Kim sinh Lệ thuỷ.

Dịch nghĩa

Một đường, một đường,
Mèo đá vẫy đuôi.
Lao mình ra bắt chuột,
Lại hoá thành quỷ.
Nếu muộn được rõ ràng,
[Thì hãy xem] vàng sinh nơi sông Lệ.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Một con đường đấy,
Mèo đá đuôi vẫy.
Quăng mình bắt chuột,
Rồi biến, chẳng thấy.
Nếu muốn tỏ tường,
Vàng sông Lệ chảy.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bản Tịnh thiền sư » Nhất quỹ