22/01/2022 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tìm trăng

Tác giả: Nguyễn Tấn Sĩ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 17/01/2008 08:08

 

Tìm vầng trăng mọc chân cầu
Để vầng trăng ở trên đầu lẻ loi
Sống một nơi nhớ một nơi
Suốt đời tìm suốt đời rơi để tìm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn Sĩ » Tìm trăng