13/05/2021 13:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang nữ
採桑女

Tác giả: Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 14/11/2016 23:49

 

Nguyên tác

春風吹蠶細如蟻,
桑芽才努青鴉嘴。
侵晨採桑誰家女,
手挽長條淚如雨。
去歲初眠尚此時,
今歲春寒葉放遲。
愁聽門外催里胥,
官家二月收新絲。

Phiên âm

Xuân phong xuy tàm tế như nghĩ,
Tang nha tài nỗ thanh nha chuỷ,
Xâm thần thái tang thuỳ gia nữ,
Thủ hoán trường điều lệ như vũ.
Khứ niên sơ miên thượng thử thì,
Kim niên xuân hàn diệp phóng trì.
Sầu thính môn ngoại thôi lý tư,
Quan gia nhị nguyệt thu tân ti.

Dịch nghĩa

Gió xuân thổi tầm còn nhỏ như con kiến,
Mầm dâu cố gắng lú xanh như mỏ quạ.
Con gái nhà ai sáng sớm đã ra hái dâu,
Tay vin cành dài mà nước mắt rơi như mưa.
Năm ngoái giờ này còn đang ngủ,
Năm nay tiết xuân lạnh nên lá dâu ra chậm.
Rầu rĩ nghe lý trưởng giục giã ngoài cửa,
Nhà quan tới thu gom tơ mới phải nộp trong tháng hai.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió xuân nổi, tầm còn như kiến
Mỏ quạ như vừa hiện mầm dâu
Con ai sáng sớm bắt đầu
Hái dâu mà lệ như châu rơi tràn
Năm ngoái giờ này đang còn ngủ
Nay xuân hàn lá ủ chậm ra
Rầu nghe lý trưởng thét la
Mau đem nộp gấp tơ mùa tháng hai.
Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Ngạn Khiêm » Thái tang nữ