08/08/2022 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Giang Nam kỳ 1
憶江南其一

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 18:47

 

Nguyên tác

江南好,
風景舊曾諳。
日出江花紅勝火,
春來江水綠如藍,
能不憶江南。

Phiên âm

Giang Nam hảo,
Phong cảnh cựu tằng am.
Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả,
Xuân lai giang thuỷ lục như lam,
Năng bất ức Giang Nam.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Giang Nam đẹp thay!
Cảnh từng tường tận lâu nay,
Nắng ló sông đây, hồng hoa vượt lửa.
Xuân về sóng nước, biếc sắc xanh bày.
Giang Nam sao chẳng nhớ thay!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Ức Giang Nam kỳ 1