20/02/2020 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Diêm Hiến phó bị binh Quan Tây
贈閻憲副備兵關西

Tác giả: Âu Đại Nhậm - 歐大任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/07/2014 08:15

 

Nguyên tác

承明一出歲悠悠,
佩印西秦第一州。
此去護羌兼戊己,
曾聞歸漢對春秋。
醉中胡月懸烽堠,
戰後邊笳滿戍樓。
章句自慚投筆吏,
看君華髮早封侯。

Phiên âm

Thừa Minh[1] nhất xuất tuế du du,
Bội ấn Tây Tần đệ nhất châu.
Thử khứ Hộ Khương[2] kiêm Mậu Kỷ[3],
Tằng văn quy Hán đối xuân thu[4].
Tuý trung Hồ nguyệt huyền phong hậu[5],
Chiến hậu biên già mãn thú lâu.
Chương cú tự tàm đầu bút lại[6],
Khán quân hoa phát tảo phong hầu.

Bản dịch (của Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org)

Ra khỏi cung tháng năm dằn dặt
Châu đứng đầu nặng ấn Tây Tần
Bảo hộ Khương đồn điền khai phá
Rồi qua năm về Hán công dâng
Trăng Hồ cao say bên đài hoả
Tiếng khèn reo sau chiến chòi canh
Văn chương thẹn đầu quân ném bút
Tóc điểm sương mới đạt công danh
[1] Cung Thừa Minh nhà Hán, chỉ triều đình.
[2] Chức quan bảo hộ đất Khương.
[3] Tức Mậu Kỷ hiệu uý 戊己校尉, một chức quan đời Hán, quản nhiệm công việc đồn điền tại Tây Vực, vừa canh tác, chăn nuôi, vừa phòng thủ và đánh giặc chiếm đất.
[4] Chỉ một năm.
[5] Đài phong hoả, đốt lửa báo tin giặc đến.
[6] Ném bút, bỏ nghề văn theo nghề võ, lấy tích Ban Siêu học chữ nhiều năm không lập được công danh, ném bút theo nghề võ, sau được phong hầu nhờ công đánh dẹp Hung Nô ở Tây Vực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Đại Nhậm » Tặng Diêm Hiến phó bị binh Quan Tây