23/10/2021 18:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Quyết giang
清決江

Tác giả: Nguyễn Đề - 阮偍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/05/2017 13:49

 

Nguyên tác

群山遼寂野淒涼,
清決濱頭景可傷。
一帶長江煙水逝,
幾堆殘壘草苔荒。
北南盡屬今輿版,
勝負空留古戰場。
惆悵不堪詢往事,
停鞭釂酌弔斜陽。

Phiên âm

Quần sơn liêu tịch dã thê lương,
Thanh Quyết tân đầu cảnh khả thương.
Nhất đới trường giang yên thuỷ thệ,
Kỷ đôi tàn luỹ thảo đài hoang.
Bắc nam tận thuộc kim dư bản,
Thắng phụ không lưu cổ chiến trường.
Trù trướng bất kham tuân vãng sự,
Đình tiên tiếu chước điếu tà dương.

Dịch nghĩa

Các dãy núi non vắng vẻ, đồng ruộng thê lương,
Nhìn bến Thanh Quyết lòng thấy thương cảm.
Một dãi sông dài, bóng mây trôi theo dòng nước cuốn,
Mấy mô thành cũ, cỏ hoang lên rậm rạp.
Bắc nam từ nay thống nhất chung một bản đồ, không còn chia Trịnh, Nguyễn,
Những trận đánh thua được còn ghi dấu trên chiến trường.
Ngao ngán việc xưa không còn muốn hỏi,
Dừng cương ngựa nhấp chén rượu trong nắng chiều tà.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Núi non vắng vẻ ruộng thê lương
Cảnh bến đò này thực đáng thương
Một giải sông dài mây nước cuốn
Mấy mô thành cũ cỏ rêu hoang
Bắc nam nay đã chung đồ bản
Thua được còn bao dấu chiến trường
Ngao ngán việc xưa không muốn hỏi
Dừng cương nhắp chén viếng tà dương
Sông Thanh Quyết là đoạn hạ lưu sông Đáy chảy qua tổng Thanh Quyết, huyện Gia Viễn, Ninh Bình xưa, cũng còn gọi sông Gián Khẩu. Năm 1789, khi đến vùng Ninh Bình, kịp vào Tết Nguyên Đán, đại quân Quang Trung đóng ở Nho Quan và ở Tam Điệp là căn cứ tập kết cũ. Từ hai địa điểm đó các cánh quân khinh binh từ Tam Điệp tiến theo quốc lộ và đường sông về Thăng Long và Hải Dương. Đêm 30 tháng chạp Mậu Thân tức 25-1-1789, quân Tây Sơn nhanh chóng vượt bến đò Gián Khẩu, Ninh Bình đánh quân địch tại các đồn từ Thanh Quyết đến Hạ Hồi, Ngọc Hồi tiến vào giải phóng Thăng Long.

Nguồn: Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Hội nhà văn, 2006
Nguồn: Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đề » Thanh Quyết giang