28/10/2020 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/09/2015 16:12

 

Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa
Ông Cống, ông Cử ra lo việc làng
Chợ Nưa là chợ giữa đàng
Quan sang khách trọng cũng thường vãng lai
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa