16/08/2022 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 5 (Triêu phùng phú gia táng)
遣興五首其五(朝逢富家葬)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:32

 

Nguyên tác

朝逢富家葬,
前後皆輝光。
共指親戚大,
緦麻百夫行。
送者各有死,
不須羨其強。
君看束練去,
亦得歸山岡。

Phiên âm

Triêu phùng phú gia táng,
Tiền hậu giai huy quang.
Cộng chỉ thân thích đại,
Ti ma bách phu hàng.
Tống giả các hữu tử,
Bất tu tiện kỳ cường.
Quân khan thúc luyện khứ,
Diệc đắc quy sơn cương.

Dịch nghĩa

Sáng gặp đám ma nhà giầu,
Trước sau đều sáng chói.
Cùng chỉ trỏ nói rằng dòng họ lớn,
Áo vải sô chứng tỏ người chết thuộc hàng quan to.
Đưa người, người đó đã chết rồi,
Chẳng nên khoe cái mạnh của người ấy.
Anh thấy dù không tốn cả tấm lụa,
Thì cuối cùng cũng được về gò núi (chết) thôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sáng gặp đám nhà giàu,
Đầu đuôi đều bóng rợn.
Cùng nói thân thích đông,
Áo tang, bậc quan lớn.
Đưa chôn, kẻ chết rồi,
Chẳng nên khoe thêm rộn.
Anh thấy tới nơi chôn,
Tấm lụa đâu cần tốn.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 5 (Triêu phùng phú gia táng)