28/09/2022 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phổ khuyến niệm Phật kỳ 3
普勸念佛其三

Tác giả: Ưu Đàm đại sư - 優曇大師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2017 20:46

 

Nguyên tác

人生四相難逃死,
天上何曾免五衰。
寧可九蓮居下品,
不來浮世受胞胎。

Phiên âm

Nhân sinh tứ tướng nan đào tử,
Thiên thượng hà tằng miễn ngũ suy[1].
Ninh khả cửu liên cư hạ phẩm,
Bất lai phù thế thọ bào thai.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Cõi người khổ bệnh rồi già chết,
Thiên giới nào ai thoát ngũ suy.
Thà đối cửu liên cam phẩm thấp,
Không mong trần thế lại đầu thai.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
[1] Năm tướng suy của chư thiên, nó hiện ra khi các Ngài hưởng hết phước nơi cõi trời và chuẩn bị đi đầu thai. Trong Niết Bàn Kinh quyển 19 có chép rằng: đức Đế Thích khi sắp mạng chung, thấy có năm tướng suy hiện ra: (1) Quần áo thường dơ, (2) Trên đầu tóc rối nhầu như cành hoa tàn úa, (3) Thân thể hôi hám và nhơ nhớp, (4) Dưới nách thường ra mồ hôi, (5) Không thích chỗ ngôi vị của mình nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ưu Đàm đại sư » Phổ khuyến niệm Phật kỳ 3