23/05/2024 22:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 36
感遇其三十六

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:33

 

Nguyên tác

浩然坐何慕?
吾蜀有峨眉。
念與楚狂子,
悠悠白雲期。
時哉悲不會,
涕泣久漣洏。
夢登綏山穴,
南采巫山芝。
探元觀群化,
遺世從雲螭。
婉孌將永矣,
感悟不見之。

Phiên âm

Hạo nhiên toạ hà mộ ?
Ngô thục hữu nga my.
Niệm dữ sở cuồng tử,
Du du bạch vân kỳ.
Thì tai bi bất hội,
Di khấp cửu liên nhi.
Mộng đăng tuy sơn huyệt,
Nam thái vu sơn chi.
Thám nguyên quan quần hoá,
Di thế tòng vân ly.
Uyển luyến tương vĩnh hĩ,
Cảm ngộ bất kiến chi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 36