26/09/2022 20:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình đê
晴堤

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 02/11/2010 21:46

 

Nguyên tác

灣灣曲曲帶長河,
楊柳垂垂緲望賒。
含霧穠花開遠岸,
櫳煙征鳥渡平沙。

Phiên âm

Loan loan khúc khúc đới trường hà,
Dương liễu thuỳ thuỳ diểu vọng xa.
Hàm vụ nùng hoa khai viễn ngạn,
Lung yên chinh điểu độ bình sa.

Dịch nghĩa

Khúc khúc quanh co đánh đai lấy con sông dài
Bóng dương liễu rủ la đà, xa xa có thể nhìn thấy
Những bông hoa thắm ngậm sương, nở nơi bờ xa
Trong lồng sương khói, chim đang bay sà xuống bãi cát

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Vành đai quanh suốt hai bờ sông
Dương liễu la đà ngút mắt trông
Hoa thắm bờ xa, sương ngậm nở
Chim sà ven bãi khói mây lồng
Nguồn: Vũ Phạm Khải - danh nhân văn hoá, văn thân yêu nước chủ chiến thế kỷ XIX, NXB Văn hoá thông tin, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Tình đê