06/08/2021 09:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Hồ Tông Vũ chi Bá Châu dịch thừa
送胡宗禹之播州驛丞

Tác giả: Trương Vũ - 張羽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 10:10

 

Nguyên tác

便路之官暫到家,
九溪窮處是天涯。
夜郎沙軟多龍跡,
盤瓠山回似犬牙。
浦口勞歌催畫蒨,
門前使節詠皇華。
途中定有江行稿,
好寄東風萬里槎。

Phiên âm

Tiện lộ chi quan tạm đáo gia,
Cửu khê cùng xứ thị thiên nha.
Dạ Lang[1] sa nhuyễn đa long tích,
Bàn Hoạch[2] sơn hồi tự khuyển nha.
Phố khẩu lao ca thôi hoạ thiến,
Môn tiền sử tiết vịnh Hoàng hoa[3].
Đồ trung Định Hữu[4] giang hành cảo,
Hảo ký đông phong vạn lý tra.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Về nhà rồi đến sở quan,
Cửu khê cuối đất cách ngàn núi sông.
Dạ Lang cát nổi dấu rồng,
Bàn Hồ tựa chó đốm bông răng dài.
Cảng Phố giục hoạ ca ai,
Tín phù treo cửa vịnh bài Hoàng Hoa.
Vào sông Định Hữu rồi ra,
Gió đông, bè vạn dặm xa gửi mình.
Bá Châu tức Tang Kha quận 牂柯郡, nay là Quý Dương 貴陽, Quý Châu 貴州. Dịch thừa là chức sắc coi trạm dịch.

[1] Tên nước cũ, bị người Hán tiêu diệt, nay thuộc vùng Quý Châu.
[2] Tên núi ở Quý Châu, Bàn Hoạch (Hồ) cũng là tên của dòng họ, bộ lạc người Dao 瑶, người Dư 畲 cai trị vùng tây nam nước Tàu cũ.
[3] Tên một khúc ca xưa, cũng được gọi là Hoàng phu 皇荂.
[4] Tên sông ở Quý Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vũ » Tống Hồ Tông Vũ chi Bá Châu dịch thừa