23/05/2022 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện riêng tư - Khúc 2

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2017 17:12

 

Tin HOÀ BÌNH
           bung ra
                    như áp lực
                              trái bom
nhảy múa
             hò reo
                      lặng câm
                                thờ thẫn
em không buồn
                     không vui
                               anh hiểu lắm
oái oăm thay
                 hạnh phúc chúng ta
cứ luôn là
           sự đan cài
bình lặng
            thảng thốt
nỗi hân hoan
              niềm đau xót!
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Chuyện riêng tư - Khúc 2