16/10/2021 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèn trời thì sáng bốn phương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 08:51

 

Đèn trời thì sáng bốn phương,
Đèn tôi thì sáng đầu giường nhà tôi.
Khảo dị:
Đèn trời trời sáng bốn phương,
Đèn tôi sáng tỏ đầu giường nhà tôi.
Đèn trời trời rạng bốn phương,
Đèn tôi thì tỏ đầu giương nhà tôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đèn trời thì sáng bốn phương