04/07/2020 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm giai rõ mặt làm giai

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/09/2016 10:18

 

Làm giai rõ mặt làm giai
Tung hoành thiên hạ mốt mai nên nhà
Con gái thục nữ mặn mà
Công, dung, ngôn, hạnh thế là đẹp đôi.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Làm giai rõ mặt làm giai