27/07/2021 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ phong kỳ 03 (Tần hoàng tảo lục hợp)
古風其三(秦皇掃六合)

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/12/2005 15:41

 

Nguyên tác

秦皇掃六合,
虎視何雄哉。
揮劍決浮雲,
諸侯盡西來。
明斷自天啟,
大略駕群才。
收兵鑄金人,
函谷正東開。
銘功會稽嶺,
騁望琅琊臺。
刑徒七十萬,
起土驪山隈。
尚采不死葯,
茫然使心哀。
連弩射海魚,
長鯨正崔嵬。
額鼻象五岳,
揚波噴雲雷。
鬈鬣蔽青天,
何由睹蓬萊。
徐市載秦女,
樓船幾時迴。
但見三泉下,
金棺葬寒灰。

Phiên âm

Tần hoàng tảo lục hợp,
Hổ thị hà hùng tai.
Huy kiếm quyết phù vân,
Chư hầu tận tây lai.
Minh đoạn tự thiên khởi,
Đại lược giá quần tài.
Thu binh chú kim nhân,
Hàm Cốc chính đông khai.
Minh công hội Kê Lĩnh,
Sính vọng Lang Nha đài.
Hình đồ thất thập vạn,
Khởi thổ ly sơn ôi.
Thượng thái bất tử dược,
Mang nhiên sử tâm ai.
Liên nỗ xạ hải ngư,
Trường kình chính thôi ngôi.
Ngạch tỵ tượng Ngũ Nhạc,
Dương ba phún vân lôi.
Quyền liệp tế thanh thiên,
Hà do đổ Bồng Lai.
Từ thị tải Tần nữ,
Lâu thuyền kỷ thì hồi.
Đán kiến Cam Tuyền hạ,
Kim quan táng hàn hôi.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Vua Tần dẹp sáu nước,
Hổ mạnh đã nhe nanh.
Vung kiếm lên trời xanh,
Chư hầu từ tây tới.
Tự khoe nhận mệnh trời,
Mưu lớn ngăn người tài.
Thu quân, người vàng đúc,
Hàm Cốc tiến sang đông.
Ghi công ở Kê Lĩnh,
Đài Lang Nha ngửa trông.
Đầy người bảy mươi vạn,
Dấy nghiệp vùng Lệ Sơn.
Thuốc trường sinh lăm hái,
Tự chuốc thêm phiền lòng.
Nỏ quý bắn cá biển,
Cá kình thân to đùng.
Trán mũi cao Ngũ Nhạc,
Mây sấm tung sóng phun.
Vây, râu trùm trời biếc,
Bồng Lai còn tìm lùng.
Thành Từ chở gái đẹp,
Thuyền lâu quay lại không?
Luống thấy dưới Cam Tuyền,
Xăng vàng vùi tro lạnh.
Năm 751
Nguồn: Ngô Văn Phú, Thơ Lý Bạch, NXB Lao động, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cổ phong kỳ 03 (Tần hoàng tảo lục hợp)