18/10/2021 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong vũ
風雨晚泊

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 11:10

 

Nguyên tác

淒涼寶劍篇,
羈泊欲窮年。
黃葉仍風雨,
青樓自管弦。
新知遭薄俗,
舊好隔良緣。
心斷新豐酒,
銷愁斗幾千?

Phiên âm

Thê lương “Bảo kiếm thiên[1]”,
Ky bạc dục cùng niên.
Hoàng diệp nhưng phong vũ,
Thanh lâu tự quản huyền.
Tân tri tao bạc tục,
Cựu hảo cách lương duyên.
Tâm đoạn Tân Phong[2] tửu,
Tiêu sầu đấu kỷ thiên?

Dịch nghĩa

Thiên “Bảo kiếm” thật là thê lương
Ăn nhờ phiêu bạc muốn hết năm hết tháng
Lá vàng trên cây vẫn còn chịu gió mưa
Trên lầu xanh, tiếng nhạc vẫn còn tấu du dương
Bạn bè mới bị phong tục kiêu bạc làm khổ
Bạn bè cũ thì đã sớm bị chia lìa nhân duyên
Lòng muốn đứt đoạn, rượu Tân Phong
Vài ngàn đồng tiền mới tiêu hết nỗi sầu

Bản dịch của Lam Điền

Lạnh lùng thiên Bảo kiếm,
Luân lạc tháng năm tàn.
Lá vàng phơi mưa gió,
Lầu xanh rộn tiếng đàn.
Bạn mới tình lơi nhạt,
Người xưa cách dặm ngàn.
Rượu Tân Phong xé ruột,
Sầu tan vạn chén tràn.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Do Quách Chấn đời Đường làm. Vũ Hậu hỏi Chấn thơ tập làm ra, bèn dâng lên bài này.
[2] Hán Cao Tổ dời Phong Phố, lập ra Tân Phong, giờ ở đông bắc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Phong vũ