19/10/2021 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên đường Giảng Võ

Tác giả: Bùi Kim Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 13/04/2007 03:17

 

Là chợ mà chỉ có người
Phơi phong từng đám giữa trời lơ vơ
Con đường hai vệt nắng mưa
Cái cơn trái gió có chừa mặt ai

Đời như sợi chỉ dễ phai
Nay còn chưa chắc thì mai mong gì

Vạ vật tê cả bước đi
Cát lầm lụi cát còn gì để đau

Chợ người chẳng bán người đâu
Dãi dầu bán cái dãi dầu mà thôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kim Anh » Trên đường Giảng Võ