09/08/2020 14:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập thất dạ đối nguyệt
十七夜對月

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 23:52

 

Nguyên tác

秋月仍圓夜,
江村獨老身。
卷簾還照客,
倚杖更隨人。
光射潛虯動,
明翻宿鳥頻。
茅齋依橘柚,
清切露華新。

Phiên âm

Thu nguyệt nhưng viên dạ
Giang thôn độc lão thân
Quyển liêm hoàn chiếu khách
Ỷ trượng cánh tùy nhân
Quang xạ tiềm cầu động
Minh phiên túc điểu tần
Mao trai y quất dữu
Thanh thiết lộ hoa tân

Dịch nghĩa

Trăng thu đêm nay vẫn tròn
Thân già cô quạnh ở xóm bên sông
Cuốn rèm, trăng còn ngó khách
Chống gậy, trăng vẫn theo mình
Ánh dọi xuống làm cho con cầu long đã lặn phải cựa quậy
Bóng sáng soi vào, khiến con chim ngủ xoay mình luôn
Lều tranh dựa bên dãy cây quýt cây bưởi
Đêm lạnh hạt móc mới đọng như hoa

Bản dịch của Trần Tế Xương

Vành vạnh trăng thu chút chẳng sai
Xóm sông lụ khụ một mình ai
Cuốn rèm trông thấy như chào lão
Chống gậy ra chơi lại đón người
Soi suốt rồng nằm dòng nước chảy
Sáng choang chim ngủ bóng cành phơi
Nhà tranh ngồi tựa bên chồi quýt
Móc trắng lòng ta cũng trắng ngời
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thập thất dạ đối nguyệt