23/03/2023 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nga nga lưỡng nga nga
鵝鵝兩鵝鵝

Tác giả: Pháp Thuận thiền sư - 法順禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Ngô, Đinh, Tiền Lê
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2007 18:55

 

Nguyên tác

鵝鵝兩鵝鵝,
仰面向天涯。
白毛鋪綠水,
紅棹擺青波。

Phiên âm

Nga nga, lưỡng nga nga,
Ngưỡng diện hướng thiên nha (nhai).
Bạch mao phô lục thuỷ,
Hồng trạo bãi thanh ba.

Bản dịch của (Không rõ)

Song song ngỗng một đôi
Ngưỡng mặt ngó ven trời
Lông trắng phô dòng biếc
Sóng xanh chân hồng bơi.
Thiền uyển tập anhĐại Việt sử ký toàn thư chép câu chuyện như sau: năm Đinh Hợi 987, nhà Tống sai Lý Giác sang Việt Nam, thiền sư Pháp Thuận đón tiếp. Có lần Lý Giác thấy hai con ngỗng trên mặt nước, bèn ngâm 2 câu thơ đầu. Pháp Thuận đang cầm chèo bèn ngâm tiếp tiếp ngay hai câu sau của bài thơ này. Lý Giác rất thán phục, có làm một bài thơ tặng riêng ông. Mặc dù 2 câu đầu bài thơ không phải của Pháp Thuận nhưng cũng xin được chép bài thơ này vào đây.

Tuy nhiên, về cơ bản bài thơ này khá trùng với bài Vịnh nga 詠鵝 của Lạc Tân Vương 駱賓王 đời Đường làm khi 10 tuổi.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pháp Thuận thiền sư » Nga nga lưỡng nga nga