25/09/2021 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngoại ô

Tác giả: Cung Trầm Tưởng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2017 12:36

 

Về nơi che phủ mái đầu
Một vuông trời nặng lá nhầu nhợt mưa
Lối ren cỏ búi lưng lừa
Mùa đi bỏ lại gốc dừa cội măng
Tháng dư. Buốt nẻ đôi đằng
Nửa chì mưa đục, nửa băng đá cồn
Chiều về lại lẻ luỹ đồn
Mình trơn đứng tuột, nóc hồn nằm ươn
Nguồn: Thơ miền Nam trong thời chiến, Thư Ấn Quán xuất bản, Hoa Kỳ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cung Trầm Tưởng » Ngoại ô