25/10/2021 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng đắc thái liên kỳ 4
夢得採蓮其四

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 07/12/2013 18:21

 

Nguyên tác

共知憐蓮花,
誰者憐蓮幹。
其中有真絲,
牽連不可斷。

Phiên âm

Cộng tri liên liên hoa,
Thuỳ giả liên liên cán.
Kỳ trung hữu chân ti,
Khiên liên bất khả đoạn.

Dịch nghĩa

Mọi người đều biết yêu hoa sen
Nhưng ai là kẻ yêu thân sen
Trong thân cây sen thật có tơ sen
Vương vấn không đứt được

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Mọi người biết yêu sen
Ai người quý thân sen
Thân sen có tơ mịn
Vương vấn đứt sao nên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Mộng đắc thái liên kỳ 4