26/09/2021 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biên tập Cúc Đường di cảo cảm tác
編集菊堂遺稿感作

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 09:26

 

Nguyên tác

陵柏陰陰鎖翠微,
數聲啼鳥送殘暉。
鼎湖波泛龍逾遠,
華表雲深鶴未歸。
客路幾年嗟潦倒,
鈞天午夜夢依稀。
倚欄無限傷心事,
目斷山城淚暗揮。

Phiên âm

Lăng bách âm âm toả thuý vi,
Sổ thanh đề điểu tống tàn huy.
Đỉnh hồ[1] ba phiếm long du viễn,
Hoa biểu[2] vân thâm hạc vị quy.
Khách lộ kỷ niên ta lạo đảo,
Quân thiên ngọ dạ mộng y hi.
Ỷ lan vô hạn thương tâm sự,
Mục đoạn sơn thành lệ ám huy.

Dịch nghĩa

Những cây bách trên lăng mộ âm u, một màu xanh biếc trùm kín,
Vài tiếng chim tiễn đưa bóng chiều tàn.
Sóng rập rờn quanh đỉnh bên hồ, rồng càng xa vắng,
Mây hoa biểu mù mịt, hạc vẫn chưa về.
Ôi, lận đận bao năm trên con đường đất khách,
Mộng chập chờn giữa trời lúc nửa đêm.
Tựa lan can, chuyện đau lòng không kể xiết,
Vời trông rặng núi, những gạt lệ thầm.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Lăng mộ âm u, cụm bách già,
Chim kêu mấy tiếng tiễn chiều tà.
Đĩnh Hồ sóng động, rồng càng vắng,
Hoa biểu mây mù, hạc vẫn xa.
Đất khách bàn chân tê tái bước,
Lưng trời, hồn mộng chập chờn qua.
Tựa sông đứng lặng, lòng đau xót,
Núi dựng thành sầu, giọt lệ sa.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Hồ Đỉnh ở thôn Yên Quán (Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội) không liên quan gì đến nơi ở và nơi mất của Trần Quang Triều (Cúc Đường). Ở đây ta hiểu là cái đỉnh bên hồ ở khu lăng mộ. Xem thêm chú thích bài Đỉnh hồ của Lê Thánh Tông.
[2] Cột hoa biểu là trụ đá cực lớn dùng làm biểu tượng và trang sức ở mặt tiền cung điện, lăng mộ lớn, hoặc các công trình kiến trúc lớn. Trên thân trụ đá khắc rồng phượng, hoa, chữ, trên đỉnh cột là một bản đá nằm ngang cũng khắc hoạ linh vật, mây, hoa... (Cần phân biệt với cột mã ở lối vào đình đền miếu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Biên tập Cúc Đường di cảo cảm tác