17/05/2022 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi hương ngẫu thư kỳ 2
回鄉偶書其二

Tác giả: Hạ Tri Chương - 賀知章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:21

 

Nguyên tác

離別家鄉歲月多,
近來人事半消磨。
惟有門前鏡湖水,
春風不改舊時波。

Phiên âm

Ly biệt gia hương tuế nguyệt đa,
Cận lai nhân sự bán tiêu ma.
Duy hữu môn tiền Kính hồ[1] thuỷ,
Xuân phong bất cải cựu thời ba.

Dịch nghĩa

Xa cách quê nhà đã nhiều năm tháng,
Gần đây xóm làng con người nửa đã thay đổi mất.
Duy chỉ có Kính hồ ở trước cửa,
Gió xuân về vẫn không thay đổi con sóng xưa.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Xa quê biết mấy tháng năm.
Sự đời mòn mỏi làng gần xóm xa.
Kính hồ duy trước cửa nhà,
Gió xuân chẳng đổi sóng già thưở xưa!
[1] Kính hồ ở tỉnh Chiết Giang. Một hồ lớn đẹp, còn có tên là Hạ Giám hồ vì vua Đường Minh Hoàng, sau khi đọc bài Kính hồ của Hạ Tri Chương, phong cho ông làm chức Bí thư giám.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Tri Chương » Hồi hương ngẫu thư kỳ 2