23/01/2022 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 009

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 06/07/2008 21:12

 

Thật tội nghiệp con lừa
Cả đời mang vác nặng
Mà ông chủ vẫn ngày đêm hành hạ

Trái tim tôi - con lừa tội nghiệp
Cả đời mang vác tình yêu
Mà ông chủ - khổ đau, vẫn ngày đêm dày xéo

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thanh Bình » Bài 009