01/12/2023 11:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Bùi Viện
弔裴援

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2020 08:12

 

Nguyên tác

爲所不能爲,談笑空留橫海氣;

故不失爲故,琴書卻憶少年遊。

Phiên âm

Vi sở bất năng vi, đàm tiếu không lưu hoành hải khí;

Cố bất thất vi cố, cầm thư khước ức thiếu niên du.

Bản dịch của Phan Trần Chúc

Làm việc chẳng ai làm, dọc đất ngang trời trơ chí lớn;
Cũ người là bạn cũ, ôm đàn mở sách nhớ tình xưa!
Nguồn: Đào Đức Chương, “Lịch sử bang giao Việt-Mỹ dưới thời nhà Nguyễn”, Tập san Việt học, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Điếu Bùi Viện