19/01/2021 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi anh nón chóp quai dầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 11:28

 

Hỡi anh nón chóp quai dầu,
Tay cầm cái quạt đi đâu bây giờ?
Cái quạt mười tám cái xương,
Trên thì bít giấy dưới buông chữ màu.
Lúc nắng chàng che trên đầu,
Lúc nực chàng quạt, đi đâu chàng cầm.
Ra đường gặp bạn tri âm,
Lấy quạt che miệng cười thầm đôi ta.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi anh nón chóp quai dầu