10/08/2020 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 067
山居百詠其六十七

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:42

 

Nguyên tác

山居閑處樂清幽,
散慮逍遙得自由。
沉默寂寥情念盡,
晝眠夕寐萬緣休。

Phiên âm

Sơn cư nhàn xứ lạc thanh u,
Tản lự tiêu dao đắc tự do.
Trầm mặc tịch liêu tình niệm tận,
Trú miên tịch mị vạn duyên hưu.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi nhàn nhã chốn thanh u,
Quẳng hết dong chơi tự do thôi,
Thầm lặng vắng tanh tình niệm sạch,
Đêm nằm ngày ngủ trăm việc rồi.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 067