15/06/2021 19:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trải khắp đường đời

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2014 12:20

 

Độc tại dị hương vi dị khách[1],
Chốn thị thành kinh lịch[2] đã bao thu.
Sá khen chi những tiếng giang hồ,
Trong bốn bể đều ngô nho phận sự.
Yếu vi thiên hạ kỳ nam tử,
Tu lịch nhân gian vạn lý trình.[3]
Nợ quan hà toan ngoảnh mặt làm thinh,
Còn giận nỗi công danh chưa phỉ chí.
Trời đất sinh ta âu hữu ý[4],
Khách tài tình nên trải vị gian truân.
Một mai gặp hội phong vân.
Theo Việt Nam ca trù biên khảo. Sách Hoa Dung tiểu lộ không ghi tác giả là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Lấy từ bài Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ của Vương Duy:
Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
獨在異鄉為異客,
每逢佳節倍思親。
(Một mình nơi quê người làm khách lạ,
Mỗi lần tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.)

[2] Từng trải.
[3] Chữ Hán: 要為天下奇男子,須歷人間萬里程 (Muốn làm người nam tử khác thường trong thiên hạ; Phải trải qua muôn đường dặm đường ở nhân gian).
[4] Lấy ý từ bài Ngẫu cảm của Lý Bí 李泌 đời Đường:
Thiên phúc ngô, địa tái ngô,
Thiên địa sinh ngô hữu ý vô?
Bất nhiên tuyệt lạp sinh thiên cù,
Bất nhiên minh kha du đế đô.
Yên năng bất quý phục bất khứ,
Không tác ngang tàng nhất trượng phu.
天覆吾,地載吾,
天地生吾有意無?
不然絕粒生天衢,
不然鳴柯游帝都。
焉能不貴復不去,
空作昂藏一丈夫。
(Trời che ta, đất chở ta
Trời sinh ra ta có ý gì không?
Sao không nhịn cơm lên chơi trên trời
Sao không gõ ngọc đi chơi kinh đô
Sao mà chẳng giàu lại chẳng sang
Chỉ làm một kẻ trượng phu ngang tàng)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Trải khắp đường đời