22/03/2023 19:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kê minh
雞鳴

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 21:20

 

Nguyên tác

雞鳴雙戶間,
行人出門闌。
出門一何易,
入門一何難。
君今行遠地,
妾欲致微意。
燕趙尚豪俠,
殺人為意氣。
鄒魯多儒生,
彬彬守經義。
臨歧不惑,
古稱為明。
送子遠遊,
聽我雞鳴。

Phiên âm

Kê minh song hộ gian,
Hành nhân xuất môn lan.
Xuất môn nhất hà dị,
Nhập môn nhất hà nan.
Quân kim hành viễn địa,
Thiếp dục trí vi ý.
Yên Triệu thượng hào hiệp,
Sát nhân vi ý khí.
Trâu Lỗ đa nho sinh,
Bân bân thủ kinh nghĩa.
Lâm kỳ bất hoặc,
Cổ xưng vi minh.
Tống tử viễn du,
Thính ngã "Kê minh".

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gà gáy giữa hai nhà
Người đi ra cửa hết
Ra cửa dễ biết bao
Vào cửa khó thế nào
Chàng nay đi xứ xa
Thiếp ẩn thân phòng cũ
Yên Triệu chuộng hào hiệp
Giết người làm chí hướng
Trâu Lỗ nhiều nho sinh
Nhã nhặn giữ nhân nghĩa
Lên đường phải biết tự tin
Xưa kêu minh bạch đinh ninh trong lòng
Đưa chàng ra chốn xa xăm
Nghe bài "Gà gáy" chỉ mong yên bình
"Nữ viết kê minh" là một thiên trong Kinh thi, nội dung nói về việc vợ chồng hiền nhắc nhở nhau dậy sớm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Kê minh