10/02/2023 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mớ trăng vàng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 11:40

 

Một mớ trăng vàng trôi xuống biển
Vài người thiếu nữ hát xuân mơ
Trèo lên bãi cát sôi từng bọt
Sóng vỡ đam mê, mộng hé chờ.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mớ trăng vàng