08/02/2023 18:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Tuất thu dạ đồng kinh lịch Phạm Loan, kiểm thảo Tôn Thất Đãi phiếm chu Linh giang giai Minh Cầm đồn quan tịnh bí lãm Hoành Sơn
壬戌秋夜同經歷范巒檢討尊室逮泛舟𤅷江偕鳴琴屯官並轡覽橫山

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 08:19

 

Nguyên tác

杯酒臨流為洗塵,
登高偶爾悟前因。
扁舟遣興逢明月,
一轡長驅共美人。
顧盻江山青有眼,
飄揚花樹錦纏身。
超奇想像王維筆,
雲色風光總入神。

Phiên âm

Bôi tửu lâm lưu vị tẩy trần[1],
Ðăng cao ngẫu nhĩ ngộ tiền nhân.
Thiên chu khiển hứng phùng minh nguyệt,
Nhất bí trường khu cộng mỹ nhân[2].
Cố hễ giang sơn thanh hữu nhãn[3],
Phiêu dương hoa thụ cẩm triền thân.
Siêu kỳ tưởng tượng Vương Duy[4] bút,
Vân sắc phong quang tổng nhập thần.

Dịch nghĩa

Trên sông rót chén rượu uống để đón mừng
Lên núi trèo chơi đôi lúc cũng ngộ được duyên kiếp xưa
Dong thuyền nhỏ đi chơi lại gặp lúc trời trăng sáng
Ruổi ngựa cùng đùa vui với người đẹp (bóng trăng)
Ngoảnh nhìn lại núi sông có bạ n bên mình
Hoa cỏ rực rỡ quấn bên thân
Diệu kỳ như tranh vẽ của Vương Duy
Phong cảnh màu mây đều nhìn xuất thần

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Nâng chén trên sông rửa bụi trần
Chơi non ngẫm nghĩ chuyện tiền thân
Thuyền khua chở hứng đêm trăng tỏ
Ngựa ruổi vờn chơi bóng nguyệt xuân
Sông núi mênh mang cùng bóng bạn
Hương hoa lãng đãng thắm vờn chân
Ðây tranh kỳ diệu Vương Duy vẽ
Phong cảnh trời mây ngắm xuất thần
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).
Nhâm Tuất tức năm 1922.

[1] Buổi tiệc đón mừng sau buổi đi xa về.
[2] Người đẹp. Ở đây chỉ mặt trăng.
[3] Coi trọng, mắt xanh, tri kỷ. Nguyễn Tịch, một trong Trúc Lâm thất hiền đời Tấn, khi gặp bạn tri kỷ thì tiếp bằng mắt xanh, khi gặp khách tục, khinh bỉ thì tiếp bằng mắt trắng.
[4] Thi nhân đời Đường nổi tiếng không những về thơ mà còn về vẽ hoạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Nhâm Tuất thu dạ đồng kinh lịch Phạm Loan, kiểm thảo Tôn Thất Đãi phiếm chu Linh giang giai Minh Cầm đồn quan tịnh bí lãm Hoành Sơn