18/09/2021 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn nhân khóc

Tác giả: Ngô Thì Hoàng - 吳時黄

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2015 18:32

 

Phiên âm

Nhật mộ văn nhân khốc,
Bất tri tại hà hử?
Xuất môn thính sở tòng,
Lân gia mẫu khốc tử,
Ai tai, quả phụ tình,
Hà cô phiên chí thử?
Phu tử kỵ tam niên,
Hình ảnh hà tiều tuỵ.
Nhất trẩm tứ cô nhi,
Lưỡng nam dưỡng lưỡng nữ.
Trung hữu sảo trưởng thành,
Nhất chiêu phục nguyên khí,
Khấp khốc đồ bi ai,
Cô hồn bất tri xứ,
Triêu mộ phủ di tích,
Bàng hoàng nhược mộng mỵ.
Hư thất võng trì thù,
Đồi tường huyệt dứu thử.
Quả phụ bất hoàng ninh,
Phù huề khí chi khứ.
Tích thị lân gia nhân,
Kim vi hoang viên địa.
Trần thế đa thương tang,
Hà độc thử nhất sự.
Dư tích phục đa sầu,
Tịch mịch cô phòng lý.
Bất nhẫn văn thử thanh,
Phục chẩm đồi nhiên thuỵ.

Dịch nghĩa

Trở về chiều nghe tiếng người khóc,
Không rõ tiếng khóc ở chỗ nào.
Đi ra cửa xem từ đau vẳng đến,
Hoá ra nhà láng giềng có mẹ khóc con.
Thương thay tình người quá phụ!
Tội có gì đến nông nỗi ấy!
Chồng chết đã ba năm,
Một mình một bóng trông thật tiều tuỵ.
Thân đơn gối chiếc với bốn con côi,
Hai trai và hai gái.
Trong số đó một đứa đã hơi lớn,
Bỗng lăn đùng ra chết.
Khóc lóc bao xót thương,
Cô hồn không biết ở nơi nào.
Sớm chiều săm soi vật dụng soi để lại,
Bàng hoàng như trong giấc mộng.
Nhà trống, nhện mắc võng,
Tường xiêu, chuột khoét hang.
Người quả phụ cảm thấy không yên lành,
Dắt díu con bỏ đi nơi khác.
Trước kia là nhà người láng giềng,
Nay thành mảnh vườn hoang vắng.
Việc đời bao dâu bể,
Đâu phải chỉ việc này.
Tính ta lại đa sầu,
Trong gian phòng tịch mịch.
Không nỡ nghe tiếng khóc,
Gục đầu xuống gối ngủ li bì.

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Chiều hôm nghe khóc than,
Tự phía nào không rõ.
Ra cửa lắng tai nghe,
Mẹ khóc con mới bỏ,
Tội chi đến nỗi này?
Thương thay tình goá bụa,
Chồng chết đã ba năm.
Hình bóng bao tiều tuỵ.
Một nách bốn con thơ,
Hai trai hai gái nhỏ.
Có một đứa mới khôn,
Bồng dưng chết xấu số.
Khóc lóc xót thương hoài,
Cô hồn tìm đâu có.
Sớm hôm dõi dấu vết,
Bàng hoàng lòng mụ mê.
Nhà trống nhện giăng tơ,
Tường xiêu chuột đào lỗ.
Goá bụa chẳng yên thân,
Dắt díu tìm nơi ngụ.
Xưa là nhà láng giềng,
Nay vườn hoang bỏ xó.
Sự đời lắm biển dâu,
Có riêng chi việc nọ.
Tính ta vốn đa sầu,
Chốn phòng cô vò võ,
Chẳng nỡ nghe khóc than,
Ôm gối buồn gục ngủ.
Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Hoàng » Văn nhân khóc