26/02/2021 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trầu xanh, cau trắng, chay vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 09:44

 

Trầu xanh, cau trắng, chay vàng,
Cơi trầu bịt bạc, thiếp chàng ăn chung.
Trầu xanh, cau trắng, chay hồng,
Vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trầu xanh, cau trắng, chay vàng