23/03/2023 15:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên bờ sông Hậu

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 21:06

 

Hoa bần hồng một dải sông
Nhị bần bay tím lồng trong cây mùa
Cuối vàm một mái chèo khua
Giọng hò êm tưởng như lùa hương đi
Sông Hậu, 1972
Nguồn: Lời chiều (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Bên bờ sông Hậu