25/07/2021 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ phong kỳ 08 (Thiên tân tam nguyệt thì)
古風其八(天津三月時)

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 23:08

 

Nguyên tác

天津三月時,
千門桃與李。
朝為斷腸花,
暮逐東流水。
前水復後水,
古今相續流。
新人非舊人,
年年橋上遊。
雞鳴海色動,
謁帝羅公侯。
月落西上陽,
餘輝半城樓。
衣冠照雲日,
朝下散皇州。
鞍馬如飛龍,
黃金絡馬頭。
行人皆辟易,
志氣橫嵩丘。
入門上高堂,
列鼎錯珍羞。
香風引趙舞,
清管隨齊謳。
七十紫鴛鴦,
雙雙戲庭幽。
行樂爭晝夜,
自言度千秋。
功成身不退,
自古多愆尤。
黃犬空歎息,
綠珠成釁仇。
何如鴟夷子,
散發棹扁舟。

Phiên âm

Thiên tân tam nguyệt thì,
Thiên môn đào dữ lý.
Triêu vi đoạn trường hoa,
Mộ trục đông lưu thuỷ.
Tiền thuỷ phục hậu thuỷ,
Cổ kim tương tục lưu.
Tân nhân phi cựu nhân,
Niên niên kiều thượng du.
Kê minh hải sắc động,
Yết đế la công hầu.
Nguyệt lạc tây Thượng Dương,
Dư huy bán thành lâu.
Y quan chiếu vân nhật,
Triều hạ tán hoàng châu.
Yên mã như phi long,
Hoàng kim lạc mã đầu.
Hành nhân giai tịch dị,
Chí khí hoành Tung khâu.
Nhập môn thướng cao đường,
Liệt đỉnh thác trân tu.
Hương phong dẫn triệu vũ,
Thanh quản tuỳ Tề âu.
Thất thập tử uyên ương,
Song song hí đình u.
Hành lạc tranh trú dạ,
Tự ngôn độ thiên thu.
Công thành thân bất thoái,
Tự cổ đa khiên vưu.
Hoàng khuyển không thán tức,
Lục Châu thành hấn cừu.
Hà như si di tử,
Tán phát trạo biển chu.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Gà gáy, sắc biển động
Bách quan xếp dãy chầu
Cung Thượng Dương trăng xế
Hắt dọi nửa thành lầu
Mũ áo rực mây trời
Bãi chầu, tản khắp nơi
Ngựa đi như rồng cuốn
Vàng dát cương sáng ngời
Khí thế bốc quay cuồng
Vút lên tày Tung Sơn
Vào cửa, nhà la liệt
Đỉnh mỹ vị, cao lương!
Gió thơm vờn điệu múa
Sáo trong hoà giọng ca
Uyên ương bảy chục cặp
Xoắn xuýt mải vui đùa
Đêm ngày đua hành lạc
Bảo: nghìn năm có vừa
Bản dịch không có 8 câu đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cổ phong kỳ 08 (Thiên tân tam nguyệt thì)