23/10/2021 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Thọ cương

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2008 09:37

 

Phiên âm

Long Thọ Cương đông tứ sở chi
Tiều ca tiêm yết, dạ chung trì
Vạn tùng thiên lí, thiên sơn nguyệt
Ký thủ u nhân độc lập thì.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Long Thọ chòm đông, chiều thoáng lặng
Ca tiều dứt đợi tiếng chuông rơi
Gió muôn thông biếc, trăng nghìn núi,
Ghi lúc riêng mình khách ẩn chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Long Thọ cương