27/10/2021 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 22:11

 

Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân
Câu này ý khuyên phải lo phận mình, ấy là lành ở có chỗ, lỗ ở có nơi.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân