17/06/2021 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Bắc Cố sơn hạ
次北固山下

Tác giả: Vương Loan - 王灣

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 14:56

 

Nguyên tác

客路青山外,
行舟綠水前。
潮平兩岸闊,
風正一帆懸。
海日生殘夜,
江春入舊年。
鄉書何處達?
歸雁洛陽邊。

Phiên âm

Khách lộ thanh sơn ngoại,
Hành chu lục thuỷ tiền.
Triều bình lưỡng ngạn khoát,
Phong chính nhất phàm huyền.
Hải nhật sinh tàn dạ,
Giang xuân nhập cựu niên.
Hương thư hà xứ đạt,
Quy nhạn Lạc Dương biên.

Dịch nghĩa

Con đường lữ khách qua lại ở mé ngoài núi xanh
Thuyền qua lại trên dòng nước xanh lục
Triều dâng lên đầy hai bên bờ sông mênh mông
Gió thổi chính diện một chiếc thuyền buồm căng gió lên
Đêm sắp hết, mặt trời ló lên khỏi mặt biển
Năm cũ đã hết, mùa xuân trên sông đến rồi
Thư nhà không biết chỗ nào mà gửi tới
Hoặc là chim nhạn bay về mé Lạc Dương

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đường đi cạnh mé thanh sơn,
Truyền theo dòng nước xanh rờn xa xa.
Triều lên thấy rộng hai bờ,
Cánh buồm thuận gió phất phơ giữa dòng.
Canh tàn, bể mọc vầng đông,
Xanh về năm cũ, trên sông thẫn thờ.
Gửi đâu được bức thơ nhà,
Lạc Dương trở lại nhạn đà bay qua.
Bắc Cố sơn giờ là phía bắc huyện Đan Đồ, tỉnh Giang Tô, nhìn xuống là sông.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Loan » Thứ Bắc Cố sơn hạ