31/03/2023 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Đông Phương Mạn Thiến
詠東方曼倩

Tác giả: Kỷ Quân - 紀昀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 19:43

 

Nguyên tác

十八年間侍紫宸,
金門待詔好存身。
詼諧一笑無妨礙,
誰遣頻侵郭金人。

Phiên âm

Thập bát niên gian thị tử thần,
Kim môn đãi chiếu hảo tồn thân.
Khôi hài nhất tiếu vô phương ngại,
Thuỳ khiển tần xâm Quách Kim nhân.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Mười tám năm ròng hầu đế minh
Cửa vàng đợi chiếu giữ thân mình
Cười tiếng khôi hài không quản ngại
Ai xui động tới bậc cao xanh
Đông Phương Mạn Thiến tức Đông Phương Sóc 東方朔 (161 trước CN - 93 trước CN) đời Hán. Khi Kỷ Quân đến nhậm Đức Châu, có người nói đây là quê của Đông Phương Sóc (huyện Bình Nguyên, Đức Châu), Kỷ Quân thấy mình cũng hoạt kê giống Đông Phương Sóc nên làm bài thơ này.
Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỷ Quân » Vịnh Đông Phương Mạn Thiến