21/05/2024 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam tự thi kỳ 3
三字詩其三

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 09:13

 

Nguyên tác

我居山,
勿人識。
白雲中,
常寂寂。

Phiên âm

Ngã cư sơn,
Vật nhân thức.
Bạch vân trung,
Thường tịch tịch.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Ở núi vắng,
Không ai hay.
Trong mây trắng,
Thường tĩnh lặng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Tam tự thi kỳ 3