03/10/2023 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạt Lăng hoài cổ
秣陵懷古

Tác giả: Nạp Lan Tính Đức - 納蘭性德

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Mặc Am vào 18/03/2019 13:15

 

Nguyên tác

山色江聲共寂寥,
十三陵樹晚蕭蕭。
中原事業如江左,
芳草何須怨六朝。

Phiên âm

Sơn sắc giang thanh cộng tịch liêu,
Thập tam lăng[1] thụ vãn tiêu tiêu.
Trung Nguyên sự nghiệp như Giang tả[2],
Phương thảo hà tu oán lục triều[3].

Dịch nghĩa

Màu sắc núi non và tiếng nước sông đều lặng lẽ
Mười ba lăng kia, cây cối xào xạc trong gió chiều
Đóng ở Trung Nguyên hay Giang Đông thì cơ nghiệp nhà Minh cũng hủ bại vậy thôi
Do đó cỏ thơm không cần phải oán trách lục triều ngày xưa

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Sắc núi sông trôi thảy tịch liêu
Mười ba lăng ấy cảnh đìu hiu
Trung Nguyên cơ nghiệp như Giang tả
Cỏ biếc cần chi oán lục triều?
Năm 1684

[3] Chỉ sáu triều đại Đông Ngô, Đông Tấn, Lưu Tống, Tề, Lương, Trần đều đóng đô ở Kim Lăng.
[2] Chỉ Giang Đông. Kim Lăng ngày xưa chính là trung tâm chính trị - kinh tế của khu vực này. Sau khi lập nên nhà Minh, Chu Nguyên Chương cũng đóng đô ở Kim Lăng. Đến thời Minh Thành Tổ mới dời đô về Yên Kinh, tức Bắc Kinh ngày nay.
[1] Nơi an táng 13 vị vua nhà Minh, từ Minh Thành Tổ đến Minh Tư Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nạp Lan Tính Đức » Mạt Lăng hoài cổ