25/01/2020 22:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam cô nương

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 26/11/2012 10:04

 

Nhị nùng dĩ tác sóc phong hô
Cửu nguyệt thiên du lãm ngũ hồ

Tam Quốc dĩ thành Từ Thứ ngữ
Đông Chu sơ vấn Tử Tư đồ

U hàn vi phấn tần my yếp
Mật khải hồng nhan lụy liễu bồ

Thanh dẫn xuân hồng quang khởi diệm
Nhất đàn mỵ dược tiếu Tam Cô
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Tam cô nương