06/08/2021 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 111

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 09:28

 

Ở thế làm chi nể mặt nhau,
Nào ai đã [...][1]
Người dù khoe lịch người rằng ngổ,
Ta chẳng phô phang, ta cũng mầu[2].
Ngựa mạnh đường dài, tua biết sức,
Phù thiêng[3] chân chậm, lọ là mau.
Trời còn đấy, đất còn đấy,
Bể biến, non dời, cạn lại sâu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này nói về thói đời đen bạc, bịp bợm.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Bản Nôm bị rách, thiếu chữ.
[2] Cao siêu, có phép lạ.
[3] Phù là cái thẻ tre hay gỗ, trong giới đạo sĩ hay phương thuật gọi là bùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 111