21/06/2021 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Man hương cổ tự
蔓鄉古寺

Tác giả: Nguyễn Tông Mại - 阮宗邁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2020 08:50

 

Nguyên tác

蔓鄉古寺號翁樓,
吳后初開歷幾秋。
石塔猶傳陳代造,
瓦橋建自桂林侯。
佛堂道觀皆新境,
舊蹟前人赴晚流。
避暑停車榕樹下,
語兒試卜又來時。

Phiên âm

Man hương cổ tự hiệu Ông Lâu[1],
Ngô Hậu[2] sơ khai lịch kỷ thâu.
Thạch tháp do truyền Trần đại tạo,
Ngoã kiều kiến tự Quế Lâm hầu[3].
Phật đường đạo quán giai tân cảnh,
Cựu tích tiền nhân phó vãn lưu.
Tị thử đình xa dung thụ hạ,
Ngữ nhi thí bốc hựu lai thì.

Dịch nghĩa

Ngôi chùa cổ của làng Man có hiệu là chùa Ông Lâu,
Do Ngô Hậu dựng nên đã trải qua biết bao nhiêu mùa thu.
Ngôi tháp đá truyền rằng dựng tự đời Trần,
Toà cầu ngói ban đầu thì do Quế Lâm hầu tạo lập.
Phật đường, đạo quán hiện nay đều theo vẻ mới,
Còn dấu cũ người xưa đã rơi vào làn nước ban chiều.
Hôm nay dừng xe nghỉ tránh nắng dưới bóng đa này,
Bảo con thử tính ngày trở lại nơi đây.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Làng Man chùa cổ hiệu Ông Lâu,
Ngô Hậu xây nên trải mấy thâu.
Tháp đá đời Trần ai cũng nhớ,
Nhà cầu dựng tự Quế Lâm hầu.
Phật đường đạo quán nay đều mới,
Cảnh cũ người xưa nước chảy xuôi.
Tránh nắng bóng đa dừng nghỉ lại,
Bảo con bấm đốt buổi trùng lai.
Bài thơ này được chép trong Quế Sơn tục ký của Nguyễn Khuyến. Nguyễn Tông Mại cùng con trai cả đi thăm một người bạn ở thôn Hương Táo gần chùa thôn An Để vào năm 1745. Lúc về bố con ông nghé thăm chùa.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999
[1] Chùa Ông Lâu có tên chữ hiện nay là Phúc Minh tự, nay thuộc thôn An Để, xã Hiệp Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
[2] Theo các văn bia còn lại ở chùa thôn An Để thì chùa do Linh Nhân thái hậu thời Ngô lập nên.
[3] Tên thật là Đỗ Văn Thông, quan Cẩm y thị vệ sự cùng chị ruột là Đỗ Thị Ngọc Thông dựng tại chùa Ông Lâu, làm cầu ngói vào các năm 1624, 1625.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tông Mại » Man hương cổ tự