22/06/2021 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam mộ xuân ký gia
江南暮春寄家

Tác giả: Lý Thân - 李紳

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2009 05:24

 

Nguyên tác

雒陽城見梅迎雪,
魚口橋逢雪送梅。
劍水寺前芳草合,
鏡湖亭上野花開。
江鴻斷續翻雲去,
海燕差池拂水回。
想得心知近寒食,
潛聽喜鵲望歸來。

Phiên âm

Lạc Dương thành kiến mai nghinh tuyết,
Ngư Khẩu kiều phùng tuyết tống mai.
Kiếm thuỷ tự tiền phương thảo hợp,
Kính hồ đình thượng dã hoa khai.
Giang hồng đoạn tục phiên vân khứ,
Hải yến si trì phất thuỷ hồi.
Tưởng đắc tâm tri cận hàn thực,
Tiềm thính hỷ thước vọng quy lai.

Dịch nghĩa

Ở Lạc Dương thấy hoa mai chào đón tuyết
Nhưng ở cầu Ngư Khẩu này thì tuyết tiễn hoa mai
Cỏ thơm mọc nhiều trước chùa Kiếm Thuỷ
Hoa đồng nội nở rộ trong đình Kính Hồ
Chim hồng trên sông lác đác rẽ mây bay đi
Chim nhạn biển bay chạm nước trở về
Lòng đã biết tiết hàn thực sắp tới
Thầm nghe chim thước báo tin vui người xa về

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lạc Dương thành nọ mai chào tuyết
Ngư Khẩu cầu kia tuyết tiễn mai
Kiếm Thuỷ cỏ thơm trùm miếu trước
Kính Hồ hoa dại nở đình ngoài
Hồng sông thấp thoáng tung mây vút
Én biển tung tăng rỡn nước hoài
Lòng đã chắc ngày Hàn thực tới
Thầm mừng nghe thước ngóng trông ai
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thân » Giang Nam mộ xuân ký gia