23/03/2023 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Vu thị chư tử “Thu từ”
和於氏諸子秋詞

Tác giả: Vương Ngạn Hoằng - 王彥泓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 20:18

 

Nguyên tác

處處風波逐枕衾,
相看今又到秋深。
千闌百就多辛苦,
只愿君心似妾心。

Phiên âm

Xứ xứ phong ba trục chẩm khâm
Tương khan kim hựu đáo thu thâm.
Thiên lan bách tựu đa tân khổ,
Chỉ nguyện quân tâm tự thiếp tâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gối màn sóng gió khắp nơi,
Tìm nhau cho đến rã rời cuối thu.
Trăm ngàn được mất cay chua,
Lòng chàng mong cũng giống hoài dạ em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Ngạn Hoằng » Hoạ Vu thị chư tử “Thu từ”