21/05/2024 04:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh trung hữu hữu nhân chiêu ẩm tịch thượng tác
病中有友人招飲席上作

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 07:55

 

Nguyên tác

每約春還載酒從,
春還無信復無蹤。
客中對鏡三分瘦,
病裏看花一樣慵。
入世功名渾墜甑,
傳家書史漫屠龍。
時人誤許文章價,
欲把衰顏換醉容。

Phiên âm

Mỗi ước xuân hoàn tải tửu tòng,
Xuân hoàn vô tín phục vô tung.
Khách trung đối kính tam phân sấu,
Bệnh lý khan hoa nhất dạng dung.
Nhập thế công danh hồn truỵ tắng[1],
Truyền gia thư sử mạn đồ long[2].
Thời nhân ngộ hứa văn chương giá,
Dục bả suy nhan hoán tuý dung.

Bản dịch của Ngô Lập Chi

Những hẹn xuân về chở rượu theo,
Xuân về tin tức vắng teo teo.
Quê người soi kính thân gầy võ,
Khi ốm xem hoa cảnh nhạt phèo.
Rơi chõ công danh đà chán ngắt,
Mổ rồng nghề nghiệp có ai yêu ?
Người đời nhầm quí mình hay chữ,
Muốn mượn hơi men đổi má nheo!
[1] Đời Hán Hoàn Đế, một ẩn sĩ là Mạnh Mẫn quẩy chõ đi đường, đánh rơi vỡ rồi cứ đi thẳng không nhìn lại. Quách Thái đi qua lấy làm lạ hỏi. Mạnh Mẫn nói “Chõ vỡ rồi, nhìn lại phỏng có ích gì”. Thơ Tô Thức: “Công danh nhất phát tắng, Khí trí hà dụng cố” (Công danh như cái chõ vỡ; Vứt bỏ đi còn nhìn làm gì).
[2] Trang Tử: Chu Phanh Man học nghề mổ rồng ở nhà Chi Ly Ích ba năm thành nghề, nhưng khi về chẳng có ai thuê mổ rồng cả. Ý nói học cái không thiết dụng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Bệnh trung hữu hữu nhân chiêu ẩm tịch thượng tác