26/11/2022 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử quy
子規

Tác giả: Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư - 白雲守端禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2016 06:45

 

Nguyên tác

聲聲解道不如歸,
往往人心會者稀。
滿目春山春水綠,
更求何地可忘機。

Phiên âm

Thanh thanh giải đạo bất như quy,
Vãng vãng nhân tâm hội giả hy.
Mãn mục xuân sơn xuân thuỷ lục,
Cánh cầu hà địa khả vong ky.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Cuốc kêu ra rả bảo quay về
Ít kẻ trên đời lại chịu nghe
Nước biếc non xuân đầy trước mắt
Tìm đâu mới bỏ được lòng mê?
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư » Tử quy