26/01/2022 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc mai kỳ 1
落梅其一

Tác giả: Hồ Trọng Cung - 胡仲弓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2021 20:33

 

Nguyên tác

花本無情却有情,
誰將開落擬浮生。
盈虛自是天機事,
錯認樓前羌笛聲。

Phiên âm

Hoa bản vô tình tức hữu tình,
Thuỳ tương khai lạc nghĩ phù sinh.
Doanh hư tự thị thiên cơ sự,
Thác nhận lâu tiền Khương địch thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vô tình hoa lại hữu tình,
Nở rồi rụng giống phù sinh cuộc đời.
Thịnh suy thành bại tự trời,
Sáo Khương nào thổi Lạc Mai trước lầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Trọng Cung » Lạc mai kỳ 1